OCM NEWSLETTER 1
Gent 22/07/2004
Algemene informatie
Aanpassingen en verbeteringen
Helpdesk
Gebruikersconferentie

Algemene informatie

Geachte,

Zoals u wellicht reeds weet, heeft end2end solutions de producten Newzbuilder en OCM van ASP Software overgenomen. Beide producten vormen immers een ideale uitbreiding van het bestaand dienstenaanbod van e2e nv naar KMO's en overheid toe.

Deze overname is door onvoorziene omstandigheden echter iets moelijker verlopen. Daarom willen wij u hierbij bevestigen dat end2end solutions een overeenkomst afgesloten heeft met de curator van ASP.  Deze overeenkomst garandeert de technologietransfer. De voormalige medewerkers van ASP ondersteunen immers de overdracht van beide producten zodat de goede werking en de verdere ontwikkeling ervan voor u verzekerd blijft.

Wij vertrouwen op een verdere succesvolle samenwerking tussen end2end solutions en uzelf en hopen u te mogen ontmoeten op één van onze gebruikersconferenties.

 

Met vriendelijke groeten

 

Johan Taccoen

COO

OCM Coördinator

>> terug naar boven

Aanpassingen en verbeteringen

In afwachting hebben wij niet stilgezeten. Er zijn reeds enkele bugs en aanpassingen uitgevoerd aan OCM:

 • De zoekfunctie op contact is uitgebreid en verbeterd.
  • zo kan men nu ook zoeken op de voornaam van een contact.
 • De zoekfunctie op telefoonnummers is uitgebreid en verbeterd
  • men kan nu zoeken, ook via snelzoeken, op een deel van een telefoonnummer
  • dit geldt ook voor GSM-nummers
 • De export van eigenschappen is aangepast.
  • indien men eigenschappen wenst te exporteren gelieve dan eerst de gewenste eigenschappen te selecteren alvorens de export uit te voeren. Deze eigenschappen worden dan ook meegegeven in de export.
 • Er was een probleem met sommige outlook export, wat nu opgelost is
 • Er was een probleem met het publiceren van documenten groter dan 50Kb: opgelost
 • Het is nu mogelijk om meerdere OCM-sessies tegelijk te openen
 • Bij de security settings kan men nu onder menu bepalen wie er toegang heeft tot de administratie van het objectbeheer.
 • Relatiebeheer:
  • Het invoegen van een nieuwe relatie werkte niet 100%  correct, dit is nu opgelost.
 • Bij invoer van periodieke taken bleven de taken onzichtbaar staan voor de andere users, ondanks de aanduiding dat deze zichtbaar mochten blijven.
  • Opgelost en aangepast

>> terug naar boven

Helpdesk

Voor alle dringende technische of gebruikersvragen inzake Newzbuilder en OCM kunt u altijd terecht bij de medewerkers van onze helpdesk via support@e2e.be of op het nummer 09/267.64.77.  Zij zullen u graag verder helpen.

>> terug naar boven

Gebruikersconferentie

Uiteraard is ook de technische ondersteuning van beide producten naar u als eindgebruiker toe belangrijk voor ons.  Het is dan ook met genoegen dat wij u willen uitnodigen op onze eerste gebruikersconferenties.  Deze gaan door op 17 en/of 18 augustus, telkens te Gent.  Wij hopen van harte u er te mogen ontmoeten!

>> terug naar boven

OCM Online Commerce Management
a product of end2end solutions
W. Wilsonplein 7 | 9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 267 64 70| Fax: +32 (0)9 267 64 80
e-mail: info@ocm.be | http://www.ocm.be